News

Back
Nå er det klart. To unge IT-studenter kommer under høsten å skrive om programmet "Property and People" som jeg bruker for å registrere folk i Agderfylkene til en internetversjon. Det betyr to saker, dels at jeg får den inspirasjon som behøves for å legge til det som mangler i databasen, dels at det blir mulig for andre og gå direkt in i databasen for enten å legge til data (krever behørighet), korrekturlese eller bare bruke databasen som en kunskapskilde. Etter som det er et omfattende arbeide kommer det å ta hele høstterminen, men det kan det nok være verd.

Folk i Mandals len fra 1591 til 1647

er klar. PDF filen er på ca 3,5 MB og kan ta litt tid å åpne. 

Torleif Odland har sent meg skattemanntallet 1600 for Lister som nå har lagts til i databasen. 

Kristian Fjeldsgård har gitt meg en Excelfil med flere skatteregister, blant annet Skattemanntallet 1610 for Nedenes og for Raabyggelaget og de har lagts til i databasen.

Arbeidet med å komplettere databasen med odelsmanntallet for Aust-Agder er nå klart og jeg har begynt med skattemanntallet for 1647 for Nedenes. Prinsehyllningen fra 1591 og Akershusskatten fra 1594 kommer å legges til om jeg får tag i en utskrift.

Per Reidar Christiansen har gjort en sammenstillning av Folk på Agder i årene fra 1560 til 1610. Sammen med bland annet de så kalte Agderbrevene og tidligere arbeid av Per Reidar som dekker tidsrommet fra 1500 til 1560 gir dette en mulighet til å skape et sammenhengende register over Folk på Agder fra 1500 til 1647. Det kommer imidlertid å ta litt tid før alt er inne i databasen.